Inspectie SZW gaat controleren op de RI&E.

2018-04-24T15:17:28+00:00

RI&E zorg

BOLzorg biedt een breed aanbod aan trainingen maar ook adviesproducten zoals de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Velen vinden de RI&E een complex en lastig document. Het doel is om het levend te houden en daarom hanteren wij een ABC-principe. Dus een RI&E moet Actueel, Betrouwbaar en Compleet zijn!

Inspectie SZW gaat meer aandacht geven aan de RI&E bij zorginstellingen. Wij kunnen u ondersteunen en/of adviseren. Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen: http://www.bolzorg.nl/advies/rie-zorg/

.

Controle vanaf half september.

Van half september tot eind december 2016 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen. Daarbij controleert ze of deze werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben. Zo gaat de Inspectie na of de ‘nieuwe toetreders’ de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) hebben met het bijbehorende plan van aanpak. Daarbij is er speciale aandacht voor de aanpak van werkdruk en van agressie en geweld. Te hoge werkdruk en blootstelling aan agressie en geweld zijn veelvoorkomende oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting. Dit zorgt voor zo’n 50% van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de zorgsector.

Zelfinspectie.nl

Werkgevers kunnen met de zelfinspectie tools van de Inspectie SZW in een aantal stappen checken of hun aanpak voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor veilig en gezond werk. Met deze tools is het mogelijk om ‘met de ogen van een inspecteur’ te kijken naar de eigen aanpak op thema’s als arbozorg en psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder vallen werkdruk, agressie en geweld, en ongewenste omgangsvormen zoals pesten op het werk, (sexuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie. De tools bevatten ook links naar meer informatie.
De digitale tools zelfinspectie arbo op orde en de zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag zijn te vinden op zelfinspectie.nl.

Bron: inspectieszw.nl