Zorg ‘koploper’ in externe agressie

2018-04-24T15:17:28+00:00

In het verleden heeft het CBS/TNO meerdere onderzoeken gedaan naar agressie in de verschillende branches. Hieruit blijkt dat de branche gezondheidszorg koploper is wat agressie incidenten.

Werknemers die veel contact hebben met cliënten, bezoekers, klanten of leerlingen, ondervinden naar verhouding vaker agressie op hun werk. In bedrijfstakken als de zorg, openbaar bestuur (o.a. politie), onderwijs en horeca komt externe agressie dan ook vaker voor.

Daarnaast blijkt echter ook dat interne agressie (agressie door collega’s) ook vaak voorkomt. Hierin zijn de verschillen tussen de diverse branches minder groot.

Vormen van agressie

Kijkend naar de vormen van agressie, blijkt dat binnen de gezondheidszorg vooral sprake is van intimidatie, maar helaas ook van lichamelijk geweld. Kijkend naar de incidenten (helaas ook met dodelijke afloop) van het afgelopen jaar. Het is daarom erg belangrijk om agressie te herkennen en adequaat te reageren.

Maar niet alleen herkenning van agressie is belangrijk. Goede opvang en een luisterend oor na een incident heeft meerdere doelen. Hierbij kan gedacht worden aan veiligheid bieden, structuur en praktische hulp bieden, praktische informatie geven over wat er staat te gebeuren en vervolgafspraken maken. Onder eerste opvang verstaan we de zorg voor het slachtoffer in de eerste minuten (slachtoffer in eerste instantie rust gunnen is ook zorg) en uren tot dagen na het agressie incident.

Agressie via BOLzorg

Bent u benieuwd wat u als leidinggevende, veiligheidscoach of medewerker kan betekenen bij agressie incidenten. BOLzorg kan u daar bij helpen. Van trainingen als opvang en nazorg tot herkennen en omgaan met agressie en geweld. Bent u benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Bekijk hier onze trainingen voor agressiepreventie.

CBS TNO externe agressie