Motiveren tot gedragsverandering

Vrijwel iedere organisatie heeft medewerkers welke net niet helemaal meelopen in het pad wat de organisatie loopt. Zij zijn niet bereid zich aan te passen bij veranderingen of onderschrijven dit belang niet en zijn daardoor niet  “het visitekaartje” wat u als organisatie voor ogen hebt.

Vaak is er al de nodige tijd en energie in gestoken om de medewerker te bewegen tot gedragsverandering, echter zonder (voldoende) resultaat.

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

De training “ motiveren tot gedragsverandering ” is een coaching traject wat erop gericht is de medewerker te motiveren om zijn/haar gedrag aan te passen aan de normen van de organisatie en/of afdeling. De medewerkers gaan een intensief en confronterend traject van 2 dagdelen in, waarin er wordt ingegaan op hun gedrag en de oorsprong ervan.

Resultaat

Na het coaching traject hebben de deelnemers meer inzicht in hun gedrag en de beweegredenen hiervan. In de coaching wordt getracht de motivatie tot gedragsverandering dusdanig groot te maken. Hierdoor vindt er ook daadwerkelijk een positieve en beoogde  verandering plaats.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor medewerkers die moeite hebben met veranderingen in de organisatie. Door het niet conformerend gedrag kritisch te belichten en te zoeken naar de intrinsieke motivatie tot gedragsverandering. Deze gedragsmutatie begeleid en geactiveerd.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 2 dagdelen.

Competenties

Bewustwording;

Intrinsieke motivatie;

Gedragsverandering;

Omgang met veranderingen.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw