Omgaan met “bijzondere” doelgroepen

Door maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de transities in de Jeugdzorg en de WMO, krijgen medewerkers steeds meer te maken met “bijzondere” doelgroepen. Deze doelgroepen vragen vaak om een specifieke benadering.

Om deze “bijzondere” doelgroepen en hun gedrag beter te leren begrijpen is het van belang dat men zich hier meer in verdiept, en helder heeft wat men wel en niet van deze mensen kan en mag verwachten.

De “bijzondere” doelgroepen vragen om een specifieke aanpak, welke vaak afwijkt van het reguliere beleid. Deze “verruiming” van beleid is vaak nodig om doelgericht met de mensen aan de slag te gaan, maar het blijft zoeken, naar de grens van “de uitzondering”.

Beschrijving

Inhoud

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod;

  • Persoonlijk onderzoek (wie ben ik?, wat kan ik goed? wat vind ik moeilijk?);
  • Leren effectief te reflecteren;
  • Vergroten van kennis om het gebied van bijzondere doelgroepen en hun gedrag;
  • Bewustwording van eigen houding;
  • Bespreekbaar kunnen maken van “moeilijke” situaties;
  • Toepassen theorie in gespreksvoering;
  • Intervisie

De trainer wordt 1 dagdeel bijgestaan door een trainingsacteur. Hierdoor is het mogelijk om direct het geleerde te oefenen in de praktijk.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers kennis opgedaan van de bijzondere doelgroepen en hun potentieel gedrag. Zij zijn beter in staat hier qua gedrag en gesprekstechnieken op in te spelen, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de medewerkers die onder deze bijzondere doelgroepen vallen.

Doelgroep

Medewerkers die te maken hebben met bijzondere doelgroepen vanuit de decentralisaties van de WMO en de jeugdzorg, of andere werknemers die vanuit hun functie te maken hebben met bijzondere doelgroepen en hun gedrag.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Persoonlijk onderzoek;

Reflecteren;

Kennisvergroting;

Bewustwording;

Gespreksvoering.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw