Omgaan met fysieke belasting

Het doel van de training is om werknemers bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden die zij uitvoeren, met name op het gebied van fysieke belasting. Dit gebeurt door de medewerkers inzicht te geven in de factoren die de belasting en belastbaarheid van het lichaam beïnvloeden.

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

Fysieke belasting is een arbeidsrisico dat veel voorkomt in de sector Zorg en Welzijn. De training zal bijdragen aan het verminderen van werk gebonden fysieke klachten. Dit heeft een positieve werking op het verzuim van uw medewerkers. Ook zullen de deelnemers zich bewust worden van de veiligheids- en preventiemaatregelen en risico’s in het kader van fysieke belasting. De training wordt verzorgd door een fysio- of ergotherapeut.

Theorie:

 • Kennis van het menselijk lichaam;
 • Kenmerken, vormen en oorzaken van lichamelijke overbelasting;
 • Houding en rol in het voorkomen of verminderen van lichamelijke overbelasting;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en inrichting van een veilige werkplek.

Praktijk:

 • Het aanleren van goede werktechnieken zoals bukken, tillen, dragen, duwen, trekken, repeterende handelingen, dynamisch zitten en zittend werken;
 • Vertalen van bovenstaande handelingen naar de werksituatie, door middel van oefeningen en rollenspellen.

Resultaat

Na het volgen van de training zijn de deelnemers zich bewust van:

 • De werking van het lichaam om lichamelijke klachten te voorkomen of te verminderen;
 • De factoren die de belasting of belastbaarheid van het lichaam kunnen beïnvloeden;
 • Mogelijkheden om het eigen lichaam te behoeden voor letsel dat ontstaat door statische belasting;
 • Veiligheid en preventie;
 • De toename van het welzijn van de medewerkers.

Doelgroep

Deze training is voor iedereen. Het voorkomen van arbeidsverzuim gerelateerd aan fysiek belastende werkzaamheden is een vereiste in iedere organisatie.

In-company

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag.

Competenties

Bewustwording;

Preventie;

Signalering;

Welzijnsverhogend.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw