Ontruimingsplan

Elke zorginstelling is volgens de Arbowet verplicht om doeltreffende maatregelen treffen voor een eventuele evacuatie. Alle belanghebbenden moeten in geval van nood de juiste maatregelen kunnen nemen. Belanghebbenden zijn medewerkers, patiënten, cliënten, bezoekers, op locatie werkzame derden en de omgeving van de zorginstelling.

Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet. Het ontruimingsplan is geheel op maat voor de verschillende locaties. Om aan de van toepassing zijnde eisen te voldoen, voldoet het ontruimingsplan aan de norm NEN 8112.

Categorie:

Beschrijving

Het plan beschrijft wat er bij een calamiteit exact moet gebeuren om de betreffende calamiteit te kunnen bestrijden. Denk aan een ontruiming, maar ook aan verplaatsing naar een veilig compartiment, bestrijding van beginnende brand, wat te doen bij stroomuitval enzovoorts. Ook gaat het plan in op de voorbereiding bij een calamiteit en het organiseren van oefeningen met bijbehorende evaluaties. Bij een daadwerkelijke calamiteit is een compleet, actueel en betrouwbaar ontruimingsplan dus essentieel.

Onze aanpak

BOLzorg kan voor u snel en effectief een ontruimingsplan opstellen. Het plan wordt op maat gemaakt voor elke locatie en uiteindelijk uw gehele organisatie. Via locatierondgangen en interviews brengen wij de ontruimings- en BHV-voorzieningen in kaart. Deze worden opgenomen in het betreffende ontruimingsplan.

Resultaat

Wij zorgen ervoor dat in ieder geval de elementen van de NEN 8112 norm worden opgenomen. Al onze ontruimingsplannen voldoen aan deze norm, waardoor het voor de brandweer toetsbaar is. Hiermee garandeert u een plan in lijn met de wetgeving, maar belangrijker nog… een plan dat voor uw organisatie en locaties werkt.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw