Opvang en nazorg

Het verantwoord en doelgericht opvangen en begeleiden van slachtoffers van incidenten vraagt de nodige specifieke kennis, houding, tact, empathie en communicatieve vaardigheden. Slachtoffers krijgen vaak te maken met gevoelens van kwetsbaarheid, machteloosheid of schuld.

Het is van belang hier adequaat op in te spelen om nadelige bijeffecten te voorkomen.

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

In de maatwerktraining ‘Opvang en nazorg’ wordt geleerd hoe te werk te gaan bij de opvang van de betrokkenen.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kennen en herkennen van een trauma;
  • Achtergronden van het ontstaan van emotionele problemen en trauma’s;
  • Draagkracht vs draaglast;
  • Verloop van traumaverwerking;
  • Aandachtspunten eerste opvang;
  • Opvang en nazorg aan groepen;
  • Kennen van de “do’s en don’ts “ aangaande nazorg en opvang.

Resultaat

Na het volgen van de training hebben de deelnemers kennis opgedaan in het verlenen van opvang en nazorg. Zij hebben geleerd waarmee zij rekening moeten houden. Daarnaast hebben zij geleerd waar hun eigen grenzen liggen qua opvang en op welk moment zij professionele hulp moeten inschakelen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden, teamleiders en afdelingsmanagers die verantwoordelijk zijn voor de opvang en nazorg van hun collega’s bij incidenten. Tevens is de training geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opvang en nazorg van hun collega’s (bedrijf opvangteams en/of zorgteams).

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Bewustwording;

Traumabegeleiding;

Luisteren;

Procesbewaking;

Signaleren.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw