Protocol “Grensoverschrijdend gedrag”

Grensoverschrijdend gedrag is een van de aspecten van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), die volgens art. 3 van de Arbowet in een actief beleid moet worden beheerst.

Echter, in de praktijk blijkt dat zorginstellingen niet altijd een duidelijke definitie van grensoverschrijdend gedrag en bijbehorende aanpak hanteren.

Ook interpreteren medewerkers het begrip grensoverschrijdend gedrag allemaal anders.

Categorie:

Beschrijving

Iedere persoon heeft namelijk verschillende normen en grenzen, over wat acceptabel en onacceptabel is. Een protocol zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid. Het protocol stelt een objectieve grens van wat onacceptabel is, maar ook wat juist wordt verwacht aan acceptabel gedrag (normen). Dit voor de medewerkers, maar ook voor de cliënten en bezoekers. Daarnaast beschrijft het protocol hoe te handelen bij een voorval van grensoverschrijdend gedrag.

Onze aanpak

Door onze ervaren adviseurs zal eerst een QuickScan bij uw organisatie worden uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in de wijze waarop grensoverschrijdend gedrag binnen het arbobeleid is opgenomen, uniform is gedefinieerd, herkend, erkend en reeds (praktisch) wordt beheerst. De verbeterpunten uit de QuickScan worden opgenomen in een adviesrapport. Ze zijn voorzien van een gericht advies om tot een daadkrachtig, praktisch protocol te komen.

De resultaten van de QuickScan worden vervolgens ondergebracht in een conceptprotocol “grensoverschrijdend gedrag”.

In het protocol komen de volgende elementen aan bod:

 • Definitie van grensoverschrijdend gedrag;
 • Definitie van gewenst gedrag;
 • Definitie van de grens;
 • Oorzaken van probleemgedrag/grensoverschrijdend gedrag (incl. ziektebeelden);
 • Betrokken partijen/actoren;
 • Procedures omtrent:
  • Alarmeren (ook voor alleen werkers, zoals ambulante hulpverlening);
  • Opvang en nazorg;
  • Contact met de cliënt;
  • Melden, registreren en analyseren;
  • Sancties, aangifte;
  • Hervatting/weigering hulpverlening.

Zo wordt duidelijk wat van de medewerker, leidinggevende, veiligheidsmedewerker en cliënt wel én niet verwacht wordt.

Het conceptprotocol wordt met u doorgenomen en waar van toepassing gecorrigeerd en aangevuld.

Vervolgens is het protocol definitief.

Resultaat

Het resultaat is een compleet, actueel en betrouwbaar protocol “grensoverschrijdend gedrag”. Dit protocol is geheel op maat voor uw zorginstelling, zorgverlening, locaties, medewerkers en cliënten. Uw medewerkers kunnen op basis van het protocol ook door BOLzorg worden getraind.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw