Sociale Hygiëne

Zorgorganisaties die alcohol schenken en/of verkopen dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Tijdens de training ‘Sociale hygiëne’ leert men problemen, binnen de organisatie, te voorkomen op het gebied van alcohol, drugs en gokken. Door middel van de juiste kennis en beheersing van vaardigheden zoals hoe om te gaan met alcohol-, tabak-, drugs- en gokproblematiek, kan dit voorkomen worden. Ontstaan er toch problemen op een van deze gebieden dan is het belangrijk om te weten hoe bepaalde situaties niet verder escaleren.

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

In de training komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Sociale Hygiëne;
  • De Drank- en Horecawet;
  • Sociale vaardigheden;
  • Alcohol, Tabak, Drugs en Gokken;
  • Inrichtingseisen en voorzieningen;
  • Omgaan met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld;
  • Veiligheid in het bedrijf;
  • Rollenspellen / praktijk casuïstiek.

De trainer wordt een halve dag bijgestaan door een trainingsacteur.

Het is mogelijk om aansluitend op de training dag een officieel examen af te leggen vanuit het SVH, dit moet vooraf aangemeld worden.

Resultaat

Na de training zijn uw medewerkers meer alert en zelfverzekerder in het omgaan met alcohol, tabak, drugs en gokken binnen de organisatie. Zij kennen de wet- en regelgeving en weten hoe zij moet handelen om eventuele escalatie te voorkomen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor alle medewerkers die alcohol schenken/verkopen of tabak verkopen.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Kennisvergroting;

Sociale vaardigheden;

Veiligheid;

Wetgeving.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw