Teamnormen opstellen

Waar gewerkt wordt in teamverband heeft men te maken met verschillende meningen, uitgangspunten, referentiekaders en persoonlijke voorkeuren. Deze verschillende opvattingen, maakt dat men ook verschillend kijkt naar grenzen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

De overkoepelende norm is vaak wel omschreven in algemene termen, maar door verschillende mensen verschillend te interpreteren. Hierdoor ontstaan er verschillen in het stellen en hanteren van grenzen in gedrag.

Om hier duidelijkheid in te verkrijgen is het van belang dat er een “vertaling” plaatsvindt van algemene organisatienorm naar een specifieke teamnorm.

Beschrijving

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod;

  • Inventarisatie (voorafgaande aan de training);
  • Theorie aangaande teamcohesie, teamsamenwerking, normvervaging en grenzen en grensbewaking;
  • Binnen team discussiëren over de diverse verschillende opvattingen ten aanzien van ongewenst gedrag en acceptabel gedrag;
  • Categoriseren van verschillende gedragingen t.o.v. teamstandpunten;
  • Grensbepaling van het team;
  • In groepjes vertalen van de organisatienorm naar teamnorm;
  • Oefenen en toetsen van de teamnormen.

De training wordt gegeven met een co-trainer/acteur, waardoor er direct de mogelijkheid is om teamnormen te testen op praktische uitvoerbaarheid en te oefenen met de teamnormen.

Resultaat

Na de training zijn de organisatienormen “vertaald” naar teamnormen. De deelnemers hebben als team hun gezamenlijke grenzen afgesproken in concreet gedrag. Vanuit deze gezamenlijke afspraken kan er vanuit het team eenduidig worden omgegaan met het aangeven van grenzen.

Doelgroep

Teams of afdelingen die behoefte hebben aan gezamenlijke, eenduidige grenzen aangaande onacceptabel/ongewenst gedrag. Teams en afdelingen die een organisatienorm aangaande (on)acceptabel gedrag willen terugbrengen/vertalen naar teamnormen op team- of afdelingsniveau.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Teamcohesie;

Samenwerking;

Grenzen;

Grensbewaking;

Grensbepaling;

Normbepaling.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw