Teamtaken en teamrollen binnen het wijkteam

Het werken in een sociaal wijkteam is een uitdagende en veeleisende baan. Geen dag is hetzelfde en geen situatie is gelijk. Deze diversiteit van situaties en werkzaamheden maakt het werk ook lastig. Om goed in te kunnen spelen op de praktijk van alledag, is het fijn goed voorbereid te zijn op deze weerbarstige praktijk.

De training “Teamtaken en teamrollen binnen het wijkteam” speelt in op de diverse competenties die komen kijken bij het werken in een sociaal wijkteam.

Om de training effectief te maken worden vooraf de competenties geïnventariseerd waarop men zich verder wil ontwikkelen (maximaal 4 competenties per dag). Op deze manier ontstaat er een training welke “op maat” is en aansluit bij de ontwikkelgebieden van de medewerkers.

Beschrijving

Inhoud

Tijdens de training kan er worden gewerkt aan de volgende competenties:

 • Verhelderen van vragen en behoeften;
 • Versterken van eigen kracht en zelfregie;
 • Zichtbaar zijn en op mensen afstappen;
 • Verantwoordelijk gedrag stimuleren;
 • Aansturen op betrokkenheid en participatie;
 • Verbinden van gezamenlijke en individuele aanpak;
 • Samenwerken met en versterken van het netwerk;
 • Zich bewegen in uiteenlopende werelden en culturen;
 • Doorzien van verhoudingen en anticiperen op veranderingen;
 • Benutten van professionele ruimte, ondernemend zijn;
 • Veilig op huisbezoek.

Tijdens de training wordt er de hele dag gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Hierdoor wordt het mogelijk diverse scenario’s behorende bij de competenties te oefenen in de praktijk.

Resultaat

Na de training hebben de medewerkers zich ontwikkeld op de vooraf geïnventariseerde competenties. Zij hebben hierin kennis en ervaring opgedaan. Door theoretische ondersteuning te combineren met realistische praktijksituaties kunnen de medewerkers direct het geleerde oefenen “in de praktijk”.

Doelgroep

De training is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in een sociaal wijkteam. Of mensen die vergelijkbare werkzaamheden verrichten of zich verder willen verdiepen op de verschillende competenties behorende bij het werken in een wijkteam.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Verhelderen;

Versterken;

Assertiviteit;

Stimuleren;

Aansturen;

Verbinden;

Samenwerken;

Verschillende culturen;

Huisbezoek;

Professionele ruimte.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw