Veiligheids-/agressiecoach

De veiligheids-/agressiecoach houdt het onderwerp veiligheid voortdurend bij uw medewerkers op het netvlies. De veiligheids-/agressiecoach is een extra taak voor een van uw medewerkers, of een autonome functie. U stelt de veiligheids-/agressiecoach aan op verschillende afdelingen. De veiligheids-/agressiecoach heeft onder meer de volgende taken:

  • Medewerkers doorlopend coachen;
  • Toezien op goede individuele en teamopvang na incidenten;
  • Verbeteracties voorstellen naar aanleiding van incidenten;
  • Veiligheid en agressie regelmatig en blijvend op de agenda zetten van het werkoverleg;
  • Goede incidentenregistratie.

De veiligheids-/agressiecoach ondersteunt het afdelingshoofd door specifieke veiligheidstaken over te nemen, maar het afdelingshoofd blijft wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers.

De coach kent de veiligheidsregels en -afspraken in de instelling en is het centrale aanspreekpunt voor medewerkers met al hun vragen over agressie en veiligheid. De veiligheidscoach is zodoende dichtbij en betrokken.

Door een netwerk van veiligheidscoaches in te stellen, krijgen het managementteam en de veiligheidscoördinator directe invloed op het veiligheidsbeleid. Bovendien ontvangen zij relevante adviezen. Zo ontstaat een dynamische veiligheidsorganisatie, die een veilig gevoel bij uw medewerkers waarborgd.

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

Omdat de werkzaamheden van de veiligheids-/agressiecoach afhankelijk zijn van de soort zorg, de lokale situatie en de positie in de instelling, wordt de cursus toegespitst op uw specifieke situatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

  • Visie op veiligheid en het veiligheidsbeleid;
  • Incidenten registreren en aangifte doen;
  • Preventie, nazorg en schadeverhaal.

De training kan worden uitgebreid met vervolgmodules, op maat gemaakt en passend bij de risico’s van uw zorginstelling.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers als veiligheids-/agressiecoach geleerd om het geldende veiligheidsbeleid op laagdrempelige, effectieve wijze te borgen.

Ze hebben actuele methodes en technieken geleerd om binnen de zorginstellen te fungeren als aanspreekpunt, aanjager, motivator en verbindende schakel voor veiligheid.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren medewerkers die een permanente bijdrage willen leveren aan de veiligheid binnen hun zorginstelling.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur)
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.
Het maximale aantal deelnemers is 12 personen.

Competenties

Veiligheidskennis;

Agressiekennis;

Risicoanalyse;

Communicatie;

Samenwerking;

Adviseren;

Motiveren.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw