Zelfbescherming

De training heeft tot doel het mentaal en fysiek weerbaar maken van de medewerker. In het dagelijks werk krijgen zij steeds meer te maken met ongewenst gedrag. De medewerkers gaan hier allemaal vanuit hun eigen insteek en referentiekader mee om.  Zij zetten zichzelf in als instrument om de situatie onder controle te krijgen. Dit vergt veel van hen. De training “zelfbescherming” is erop gericht de deelnemers voor te bereiden op dergelijke situaties en ze handvatten te geven om een agressieve situatie te neutraliseren, controleren en te regisseren.

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

Het programma is erop gericht, door middel van gesprekstechnieken, een situatie te neutraliseren. Zodanig dat fysieke agressie wordt voorkomen. De training behandelt ook fysieke weerbaarheid, omdat dit het zelfvertrouwen van de deelnemers versterkt. Mocht men onverhoopt in een situatie terecht komen waarbij fysieke agressie wordt ingezet, dan kan men zich hierin verdedigen en eventueel de agressor onder controle brengen. Het beheersen van deze (fysieke) vaardigheden, heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de uitstraling die men in het werk heeft.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kennen en herkennen van de verschillende typen van ongewenst gedrag;
  • De-escalerende gesprekstechnieken leren toepassen;
  • Begrenzende gesprekstechnieken leren toepassen;
  • Leren toepassen van verdedigende fysieke technieken;
  • Leren toepassen van fysieke technieken om iemand onder controle te brengen en te houden.

Tijdens de training wordt de trainer een dagdeel bijgestaan door een trainingsacteur. Deze creëert praktijkgerichte oefensituaties waarin de deelnemers kunnen oefenen met de aangeleerde vaardigheden.

Resultaat

Na de training zijn de deelnemers in staat om diverse gesprekstechnieken toe te passen om een (dreigende) situatie door middel van gesprekstechnieken te neutraliseren, controleren en te regisseren. Daarnaast zijn zij in staat om zichzelf te verdedigen tegen ongewenst fysiek gedrag en kunnen zij een agressor onder controle brengen en houden.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor alle medewerkers die te maken hebben met verbaal (en fysiek) ongewenst gedrag. Daarnaast is de training uitermate geschikt voor medewerkers die collegiale ondersteuning bieden bij incidenten en medewerkers van de beveiliging.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Herkennen van gedrag;

De-escaleren;

Gesprekstechnieken;

Begrenzen;

Fysieke weerbaarheid;

Mentale weerbaarheid.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw